RTX 3070 突破萬元!全場顯示卡持續缺貨!

| 24-05-2021 18:44 | |

全場顯示卡陷入缺貨,情況不但沒有舒緩,甚至有惡化跡象,腦場有現貨之款式買少見少,炒價更再創新高。

  • RTX 3070 突破萬元
  • 全場顯示卡持續缺貨
  • 貴足一倍多

RTX 3070 未炒起時,不用 $5,000 有交易,之後逐步炒上 $7,000、$8,000 餘水平,最近進一步攀升,各大腦店幾乎全面突破 $9,000 水平,個別腦店甚至帶頭炒上萬元,比「正常價」貴足一倍多。高一級 RTX 3080 更加渴市,最低市價漲至 $14,000,最貴更達 $17,000 以上。頂級型號 RTX 3090 相對多貨,最低市價亦要接近 $20,000 水平。

【精選消息】Mesh Wi-Fi 6 市況直擊 !新規格突襲!【下一頁】

【精選消息】USB-C Docking 平價登場!支援 100W PD 充電!【下一頁】

近排幣價回落番啲,但卡價就繼續企硬,甚至仲賣貴咗!

【相關報道】NVIDIA Reflex @ 360Hz 打機最強攻略!畫面超低延遲!【下一頁】

【相關報道】GeForce RTX 3050 Ti‧RTX 3050 流動版發布!主流筆電平配光追‧DLSS!【下一頁】

即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱科技影片

Source:ezone.hk

相關文章

Page 1 of 21