【e+車路事】中國禁軍官及國企員工駕駛 Tesla 電動車

| 蘇家華 | 22-03-2021 12:50 | |

Tesla 電動車雖然在中國銷情不錯,但外媒引述知情人士消息,指中國政府以國家安全為由,禁止軍官及國企員工使用 Tesla 電動車,原因是擔心美方會以 Tesla 電動車的拍攝鏡頭監控車主活動,並將有關資料「送美」。

  • 外媒引述知情人士消息,指中國政府以國家安全為由,禁止軍官及國企員工使用 Tesla 電動車
  • 擔心美方會以 Tesla 電動車的拍攝鏡頭監控車主活動
  • Elon Musk 表明如進行間諜活動,品牌將被關閉

【相關報道】挑戰 Tesla 地位?吉利將推新電動車品牌 Zeekr【下一頁

外媒引述知情人士消息,指中國政府以國家安全為由,禁止軍官及國企員工使用 Tesla 電動車,原因是擔心美方會以 Tesla 電動車的拍攝鏡頭監控車主活動,所以禁止有關人等將 Tesla 電動車駛進工作地點。不過,Tesla CEO Elon Musk 近日出席中國發展高層論壇年會時,強調如果 Tesla 電動車被用作間諜活動之用的話,品牌將被關閉,直言品牌有非常強烈的動機,將任何訊息保密處理,變相否定 Tesla 電動車拍攝鏡頭監控車主活動的懷疑。

隨後中國 Tesla 也發表聲明,指品牌電動車不存在以車內拍攝鏡頭來侵犯用戶個人資料隱私。所有於中國出售的 Tesla 車輛均沒開啟車內拍攝鏡頭,亦不涉及 FSD Beta 測試。

【相關報道】美調查指中國車主傾向買國產電動車?3 大原因取蔚來小鵬棄 Tesla【下一頁

【相關報道】傳 Tesla 11 月推 Model 2 揭背車 中國設計兼製造售 16 萬人民幣【下一頁

想睇盡全城最 Hit 科技生活影片,請即【按此】瀏覽同埋 subscribe ezone.hk 嘅 YouTube channel。

Source: Engadget

相關文章

Page 1 of 19