【e+車路事】Toyota 日本新推 C+pod 電動車 比 Smart Fortwo 的骰

| 蘇家華 | 29-12-2020 13:50 | |

雖然 Toyota CEO 豐田章男早前狠批現時興起的電動車革命,認為電動車實際上會帶來更多污染外,更會驅使很多企業倒閉,但正所謂:「身體很誠實」,品牌已於日本新推 C+pod 兩座位電動車,不過現時 C+pod 只售予企業或地方政府車隊使用,預計 2022 年前才於市面有售。

  • 豐田 Toyota 於日本新推 C+pod 電動車
  • 現時只售予企業或地方政府車隊使用,預計 2022 年才會於市面有售
  • 車身比 Smart Fortwo 還要細小

【相關報道】豐田章男狠批電動車革命 何小鵬揶揄 Toyota 或步 Nokia 後塵 【下一頁

豐田 Toyota 於日本新推的 C+pod 電動車,以短途城市代步用車為定位。規格方面配備 9.1kWh 鋰電池、單電動馬達,帶來約 60km/h 的最高時速外,以 WLTP 計算,可有約 150km 的續航距離。值得一提的是 C+pod 電動車體積只為 2,490 x 1,290 x 1,550mm,比 Smart Fortwo 還要小,相信怕在窄位泊車的朋友,都可以應付有餘。現時此車只售予企業或地方政府車隊使用,預計 2022 年才會於市面有售,售價 165 萬日圓起(約 HK$123,434)。

Toyota 於日本新推的 C+pod 電動車,車身比 Smart Fortwo 還要細小。

當中為兩座位設計。

中控台佈局簡單。

以小型車而言,尾箱容量算是不小。

打面車前 logo 面板,即見充電端子。

【相關報道】最平電動車開賣 五菱宏光 MINI EV 三萬人仔有找 【下一頁

【相關報道】Smart forfour 電動版試駕!非一般電動車廿萬有找 【下一頁

想睇盡全城最 Hit 科技生活影片,請即【按此】瀏覽同埋 subscribe ezone.hk 嘅 YouTube channel。

Source: Toyota

相關文章

Page 1 of 13