KFC $9.9 家鄉雞優惠 肯德基手機 App 送逾$130 電子優惠券

| 蘇家華 | 07-09-2020 16:21 | |

想以優惠價平食炸雞?未必只得麥當勞本周新推的蜜糖 BBQ 麥炸雞可選的。KFC 由即日起至 9 月 22 日推出家鄉雞優惠,只需 HK$9.9 就可購得 1 件家鄉雞的。各位炸雞控切勿錯過!

  • KFC 推出 HK$9.9 1 件家鄉雞優惠
  • 優惠期由即日起至 9 月 22 日
  • 下載 KFC 手機 App 成為會員,可獲總值逾 HK$130 的電子優惠券

【相關報道】$10 率先試蜜糖 BBQ 麥炸雞 下周限定 3 天(附第 10 周 Coupon)【下一頁

為慶祝肯德基上校 9 月 9 日 130 歲「大壽」大日子,KFC 由即日起至 9 月 22 日的上午 11 時後,就推出 HK$9.9 1 件家鄉雞優惠,敬祝上校生辰快樂!需要留意的是此優惠設有購買上限,每張訂單最多可買 10 件家鄉雞,包括最多 5 件上髀及最多 5 件下髀。

KFC 由即日起至 9 月 22 日的上午 11 時後推出 HK$9.9 1 件家鄉雞優惠,慶祝肯德基上校 9 月 9 日 130 歲「大壽」大日子。

當然,KFC 優惠實在不只如此,品牌另外還推出兩款優惠可選。第一個是下載 KFC 手機 App 成為會員,即可獲總值逾 HK$130 的電子優惠券,相信當中所列的 coupon,總有一款是合大家口味。第二個是顧客憑 9 月 9 日正本收據,於 9 月 10 日至 22 日期間到任何分店惠顧,即送牛乳新地脆筒乙個,而沙田馬場、莊士倫敦廣場、香港大球埸、淘大商場、亞洲國際博覽館、山東街及海運大廈的 kfc 分店是不設此優惠的。

品牌另外還推出兩款優惠可選。

【相關報道】許樹昌認為確診沒增多 堂食可放寬至每檯 4 人【下一頁

【相關報道】8 度海逸酒店推 Haagen-Dazs 雪糕下午茶 $98 嘆 10 款鹹甜小食【下一頁

Source: ezone.hk

相關文章

Page 1 of 21