【e+車路事】汽車電池壽命有限隨時「撻」唔著車 留意 4 大警號免麻煩

| 黃俊翔 | 26-06-2020 23:52 | |

香港有不少車主都是假日玩樂用車,遇上「撻唔著」的情況實在十分掃興。通常遇上無法啟動時,大多數都與汽車電池有關,只要按以下幾點細心留意,便可在出問題前及早發現。

  • 汽車電池壽命約 3 年
  • 電池出問題可引致電腦誤報錯誤碼
  • 汽車電池保養貼士

據馬路士汽車服務的資深技師吳先生指,汽車電池壽命難以一概而論,正常使用壽命可達 3 年以上,如果保養得宜,4 - 5 年亦不足為奇。他又為車主提供貼士,如果出現下列情況,便可找相熟車房檢查砲池是否接近極限,及時更換免招麻煩。

1. 壽命接近 3 年

汽車電池無論是要定期加水的「水電」,或者是免保養的「環保電」,大多數車房替客人更換時,都會在電池頂部寫上日期,若達 3 年期限便要檢查,以決定是否更換。

大多數車房替客人更換電池都會寫上日期。

2. 引擎啟動困難

若電池容量不足,當啟動時要使用大量電流時,便會出現難以啟動的問題,令撻車時間變長,甚至撻數次才能啟動。當然,若是很長時間沒有用車,亦有機會出現上述情況,只要找車房代為充電,便有機會可繼續使用。

3. 出現更換警告

現時部分新型號電池,機身設有透明小窗口,平常狀態為綠色代表狀態良好,若轉成黑色或紅色,便代表需要更換。此外,普遍車房亦有專用工具,可以檢測電池狀態,當進行例行保養時,可請車房進行檢測。

電池機身設有透明小窗口,以紅色或黑色作更換提示。

4. 汽車出現異常

新款汽車大多設有電腦監控,並設有大量監測器,如果電池出問題令電壓、電流不足,便有機會引發莫名奇妙的誤報。此外,部份設有 Start-Stop 功能的車款,若電池出問題時,便會強制關閉此功能。

若出現莫名奇妙的錯誤碼,有機會與電池有關。

【熱門報道】【e+車路事】胎紋幾年都未蝕要更換嗎?輪胎「未光頭」都要定期換

【熱門報道】【e+車路事】買二手車必讀!車房「上架」檢查哪些項目?

Source : ezone.hk

相關文章

Page 1 of 21