【5G進程】通訊局新設地區性無線寬頻服務牌照

| 鍾案平 | 05-07-2019 12:20 | |

【e-zone 專訊】香港通訊事務管理局公布設立新的地區性無線寬頻服務牌照,用於以行政方式指配 26GHz 頻段(24.25 至 27.5GHz)及 28GHz 頻段(27.5  至 28.35GHz)內最多 400MHz 按地區劃分的共用頻譜(共用頻譜)。

【精選文章】報告:亂投資 5G 花冤枉錢(附建議)

地區性無線寬頻服務牌照有效期為 5 年,通訊局可視乎情況延長最多五年。牌照的周年牌費包括港幣 10 萬元的固定費用,以及按所使用的基地電台和服務裝置的數目及獲指配頻譜數量而收取的費用。

通訊局發言人表示,地區性無線寬頻服務牌照使用的共用頻譜,將按地區劃分而指配,供大學校園、工業邨、機場和科技園等指定地點使用。有關頻譜可以支援各式固定無線接達或智能城市應用。頻譜受配者只可使用獲指配的共用頻譜,在指定地點提供合共不超過 50 平方公里的地區網絡覆蓋。

【精選文章】3HK 決定不申請 26GHz 及 28GHz 頻段頻譜

發言人續稱,有關安排旨在鼓勵各界透過使用第五代(5G)技術,開發創新服務及應用,促進智能城市的發展。地區性無線寬頻服務牌照共用頻譜所能提供的服務,將有別於傳統公共流動服務,一般只限於向指定用戶群組提供數據為主的通訊服務。

地區性無線寬頻服務牌照將於數周內開始接受申請。為便利各界因應科技發展和市場需求推出創新服務,牌照申請可在申請程序開始後任何時間提交,有關共用頻譜將按先到先得的原則進行指配。 

【精選文章】5G 商機探索 電訊營運商部署新方向

【精選文章】2024 年全球5G用戶達19億 流動物聯網為重點應用

Source:ezone.hk

係時候喺 e-brand awards(e-世代品牌大獎)度投你心中最愛電子品牌一票喇,快啲去 ebrandawards.hk 啦 !! 投完票仲有機會得到超市禮券!

相關文章

Page 1 of 21