K‧KF 版本同價? Intel 頂級 9 系 CPU 跌破 $4000

| Ringo | 10-06-2019 18:58 | |

早陣子 Intel 9 系 CPU 鬧缺貨,掀起短暫炒風,其後又迅速回落,Core i9 9900K 最新市價更跌破 $4,000 大關。作為 9 系 CPU 之頂級成員,Core i9 9900K 於上月初已經回落至 $4,200 左右,最近進一步「插水」至 $4,000 有找,創下 $3,920 歷史新低價。新近賣街的 Core i9 9900KF,本來叫價僅比 9900K 便宜不到 $100,最新更出現 9900K 與 9900KF 同價之情況。雖然未必人人用得著內置顯示核心,但 9900K 獨具特色十二面體包裝盒,9900KF 則返璞歸真用回紙盒,兩者同價導致出現尷尬局面!

查詢:Centralfield

Intel Core i9 9900K 特色包裝盒。

Intel Core i9 9900KF 包裝盒。

【相關報道】開價$800 有找! 最平 9 代 Core i3 9100F 賣街

【相關報道】CPU 飛走內建顯示! Intel Core KF 版三寶到貨

Source:ezone.hk

--------
又係時候喺 e-brand awards(e-世代品牌大獎)度投你心中最愛電子品牌一票喇,快啲去 ebrandawards.hk 啦 !! 投完票仲有機會得到超市禮券!

相關文章

Page 1 of 21