Instagram IG 互動好玩新功能 限時動態更有趣!【附教學】

| Ming | 25-04-2019 19:45 | |

Instagram IG 最受歡迎的社交平台之一,照片吸引人以外,限時動態亦變得愈來愈好玩。Instagram 近日於限時動態內追加新功能,可以讓 IG 朋友為你提意見,甚或 IG 朋友用更有趣的方法,更了解你多一點。

【科技焦點】Dyson V11 無線吸塵機率先開箱測試!

【科技焦點】iPhone 相片‧型號名稱齊齊加!一鍵速成

Instagram (IG) 近日加入新功能,加入了「測驗問題」的限時動態。換言之,可以於相片上,加入你擬定的「測驗問題」,讓 IG 朋友回答。對於想問意見、想看看 IG 朋友有多了解自己,或對自己有哪些認識?這個測驗問題的功能,會為自己跟 IG 朋友的互動性大大提高。要啟動此功能方法很簡單,只需以下步驟。

步驟 01:開啟 Instagram,按左上方的相機圖示,揀選要發布的相片,再按上方的「貼圖」選項。看到新增的「測驗」貼圖,按點之。

Instagram 近日為限時動態加入新功能

Instagram 近日為限時動態加入新功能

步驟 02:然後在適當的地方輸入問題,以及答案選項。最後按「限時動態」便可以發布。

Instagram 近日為限時動態加入新功能

Instagram 近日為限時動態加入新功能

【相關文章】Instagram (IG) 或將隱藏貼文按讚人數?原因係……

【相關文章】Instagram 九宮格貼圖一鍵速成!

Source:instagram twitter、ezone.hk

相關文章

Page 1 of 21