Muji Hut 無印小屋秋天上市 海邊山腳任你砌

| 柔之拔 | 25-04-2017 23:38 | |

日本 Muji Hut 無印小屋自己砌!Muji Hut 無印小屋強調用 made in Japan 日本木材,並由日本專業工匠打造而成;屋仔細小,但內籠闊落,又有窗口,官網強調,3 至 4 人,夠住有餘。夠住就好,別再奄尖;在山腳在海邊,去到邊砌到邊。Muji Hut 無印小屋冇廚冇廁點樣算?可以去附近的公廁及食肆解決。Muji Hut 盛惠 $300 萬日元(約 HK$21.1 萬),仲有 1 年保養,2017 年秋天日本發售,最適合蝸居都買唔起又想住日本的你。

有米富豪適合嗎?都可以。介紹番,Muji Hut 話大唔大,都唔是細;尺吋為 3370 x 3340 x 3830mm,室內面積 9.1 平方米,走廊 3.1 平方米;可以放在富豪家裡的後花園;至於窮人,別以為可以在天橋底搭建,你都係住天橋底算了,係咁!

【熱門新聞】法國美女玩波波?街頭表演花式足球

【熱門新聞】戰 40 年!黑武士足金金頭 1 億 5 千萬開賣

【熱門新聞】JP 銅鑼灣戲院接手揭盅 Cinema City 同區 2 間打孖上?

Source:muji

相關文章

Page 1 of 13